Начало / Велмар Консулт / Услуги /
 

Морска трудова конвенция (MLC,2006)

 

 

Морската трудова конвенция, 2006 бе приета от Международната организация на труда (ILO) по време на морската сесия на Международната конференция на труда през февруари 2006 в Женева, Швейцария. Конвенцията очертава правата на морските лица по отношение осигуряването на подходящи условия за работа и подпомага създаването на условия за лоялност в конкуренцията между корабособствениците. Разработена е така, че да бъде глобално приложима, лесна за разбиране и с възможност да бъде неизменно допълвана.

Международната трудова конвенция, 2006 е създадена, за да бъде използвана като глобален, законов инструмент, който ще се превърне в "четвъртият стълб" на международния регулиращ режим, осигуряващ качествено корабоплаване, допълвайки ключовите конвенции на Международната морска организация (IMO), като SOLAS ( Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974, както е изменена с протокол от от 1988г.), MARPOL  73 / 78 ( Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978г и с протокол от 1997г.), STCW, 1978 ( Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците)л

 

Това е по-високо от обичайното ниво на ратификация (за конвенции на Международната организация на труда (ILO)) и е използвана нова формула, осигуряваща по-добро реално въвеждане на Конвенцията. Новата формула е повлияна от факта, че влизането в сила и съответствието на системата, основани на Конвенцията се нуждаят от широко международно сътрудничество, за да се постигне ефективност. Много от  задълженията, произтичащи от Конвенцията са насочени към корабособствениците и Администрацията на флага, което е важно за членовете на Международната организация на труда, които имат морски интереси и голям тонаж под легалната юрисдикция на ратифицираната Конвенция.

 

Настоящата морска трудова конвенция ще бъде извадена от употреба постепенно, когато членовете на Международната организация на труда, ратифицирали предходната Конвенция, ратифицират и новата Конвенция, но ще има предвиден период, в които ще действат паралелно и двете Конвенции.

 

Страните, които ратифицират Морска трудова конвенция, 2006 няма да бъдат дълго ангажирани с изискванията на старата конвенция. Страните, които не ратифицират новата Конвенция ще продължат да изпълняват ангажиментите си по старата, която ще бъде "затворена" за нови страни членки.

 


web design by MARKET® WebBuilder