Начало / Велмар Консулт / Услуги / Обучение

КУРСОВЕ

 

Списък на курсовете за обучение

 

№      

Тема

Продължителност

Оценяване / издаван документ

 1.  

Първоначално обучение съгласно ISO 9001:2008

8 у. ч. / 1 р.д.

Семинар / Протокол

 1.  

Вътрешни одитори ( ISO 9001, ISO 22 000 )

12 у.ч. / 2 р.д.

Тест / Сертификат

 1.  

Анализ на рисковете и критичните точки на контрол “НАССР”

12 у.ч. / 2 р.д.

Тест / Удостоверение

 1.  

Подготовка на изпитвателни лаборатории за акредитация, съгласно БДС ISO/IEC 17025:2001 

12 у.ч. / 2 р.д.

Тест / Сертификат

 1.  

“Представители на ръководството”

12у.ч./2 р.д.

Изпит / Сертификат

 

По ваше желание фирма "Велмар консулт" ООД организира курсове в удобно за Вас време и място, в случай че има достатъчно желаещи.

 

Курс за обучение на вътрешни одитори по стандарта

                            ISO 9001:2008

                            04- 05.03.2013г.

 

Ако вече сте внедрили Система за управление или планирате скоро да го направите, то вече знаете, че стандартите изискват извършването на вътрешни одити на Системата от компетентни вътрешни одитори.

 

Ние ви предлагаме двудневен интензивен курс на обучение на вътрешни одитори, за да разполагате с обучени служители, които да извършват ефективни оценки на внедрената система за управление.

 

 

Начало на курса:

 

04.03.2013г.

Времетраене:

 

Интензивен 2 дневен курс.

 
Обхват на курса:
 
 

 •  Изискванията на стандарта;
   
 • Основните техники на извършване на одит;
   
 •  Специфичните характеристики на вътрешните одити;
   
 •  Техниките за идентифициране на възможности за подобрения във внедрените системи за управление.

 

 

 

Теми на курса:

 

 • Стандарти, принципи, дефиниции;
   
 •  Сертификация, акредитация и видове одити; 
   
 •  Процесният подход; 
   
 • Принципи за управление на качеството; 
   
 •  Изискванията на ISO 9001:2008 и прилагането им на практика в дейността на организацията.

 

За контакти:

 

Камелия Трифонова - Ръководител офис, тел. 052/733-531; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
web design by MARKET® WebBuilder