Начало / Велмар Консулт / За нас / Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

 

ПОЛИТИКА 

на "Велмар Консулт" ООД

 

                                                      Ние ще Ви помогнем да направите качеството Ваш стил на живот”

 

    Това ще бъде изпълнено чрез:

 

1.  Предлагане на конкурентни консултантски услуги с високо качество и професионализъм, съобразени с условията и практиката им, което да гарантира просперитета на фирмата им.

2.  Стриктно изпълнение изискванията на договорите с нашите клиенти и определяне тяхната удовлетвореност от предлаганите услуги и стремеж с тях да се изградят отношения на доверие, коректност и надеждност при обмена на информация;

3. Ясно определени изисквания при взаимоотношенията между служителите в организацията по отношение на качеството на всички нива.

4.  Развиване в ръководния и изпълнителския персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията на договорите и демонстрирането им пред нашите клиенти.

5. Довеждане на задълженията до знанието на всеки сътрудник на фирмата и осигуряване на нормални условия за изпълнението им.

6. Създаване на условия за повишаване на квалификацията и професионалните качества на всеки консултант в съответствие с предполагаемите изискванията към качеството;

7. Запознаване на всеки служител с Политиката и целите по качеството и определяне отговорността му за реализирането им.

8. Подчиняване дейността на фирмата на всички действащи в страната законови и нормативни актове, изискванията на стандарт ISO 9001 и тези на нашите клиенти.

9. Осигуряване на компетентност на служителите на фирмата по отношение на ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001.

10.Непрекъснато подобрение дейността на фирмата и системата за управление на качеството

 

 

          Д Е К Л А Р A Ц И Я   

 

    Долуподписаната  Елена Георгиева, като  Управител на “Велмар Консулт” ООД

    Декларирам ,

Че се ангажирам персонално с личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика и цели по качеството и за спазване на всички документи, регламентиращи начина на постигане високото качество на предлаганите от фирмата услуги.

Аз, осъзнавам решаващото значение на моите управленски решения  върху просперитета на “Велмар Консулт” ООД.

 

 

 

 

          

                                                                Управител :

 

    Дата:  07.01.2013г.                                                                          (  E. Георгиева )

 

 
web design by MARKET® WebBuilder