Начало / Велмар Консулт / За нас / Причини да изберете "Велмар Консулт

Ние Ви гарантираме:

 

1. Надеждност

 

Ние използваме опитни консултанти с многогодишен стаж в областта на качеството. Средната възраст на персонала на "Велмар Консулт" ООД е 40 години, съчетаваща баланса между опит и инициативност.

Индивидуален подход към всеки клиент.

Ние се адаптираме към стратегията на Вашата фирма, специфичните особености на производство и услуги и квалификацията на служителите Ви.

Установяваме дълготрайни отношения с нашите клиенти на основата на взаимно партньорство и сътрудничество, което продължава и след получаването на сертификата.

При желание от страна на клиента, осигуряваме сътрудничество не само до получаване на сертификата, но и при последващото му поддържане.

Осигуряваме актуална информация относно важните промени в стандартите ISO9001, ISO14001, ISO17025, OHSAS, НАССР и др.

Удовлетворението на нашите клиенти е от особено значение за нас. Ние осигуряваме пряка обратна връзка с клиентите за информация и мнение относно нашите услуги и дали те са задоволили очакванията им.

 

2. Компетентност

 

Ние осигуряваме консултантски услуги за широка гама от области в промишлеността и услугите.

Ние разполагаме с консултанти с многогодишен стаж и професионален опит в съответната област от промишлеността и услугите.

 

3. Последователност

 

От предварителната оценка до окончателния одит на внедрената система по качество (първата и последната стъпки от консултационния план) "Велмар Консулт" ООД се стреми да обучи персонала на Вашата фирма по начин, позволяващ самостоятелното понататъшно поддържане на системата.

След получаване на сертификата, "Велмар Консулт" ООД остава на разположение на своите клиенти за консултации и съдействие при възникване на проблеми.

 

4. Договаряне

 

"Велмар консулт" ООД предлага цени на консултантските услуги, съобразени с възможностите на клиента.

 

 

5. Конфиденциалност

При своята дейност "Велмар Консулт" ООД се ръководи от принципа за гарантиране опазването на фирмената тайна и независимост.

 
web design by MARKET® WebBuilder