Начало / Велмар Консулт / За нас / Профил на фирмата

"Велмар Консулт" ООД е  създадена през 1998 г. като независима консултантска фирма, регистрирана със съдебно решение № 3594 от 02.02.1998г на Варненския Окръжен съд. 

 

"Велмар Консулт" ООД реализира  консултантски услуги в областта на  разработката, внедряването и експлоатацията на системи по качество, сертификация на продукция, подготовка за акредитация на лаборатории, обучение и др.

 

"Велмар Консулт" ООД поддържа делови партньорски отношения с всички  сертификационни организации (LRQA, BVQI, Germanisher Loyd, SGS, TUV, AENOR и др.), опериращи на българския пазар.

 

Средната възраст на персонала на "Велмар Консулт" ООД е около 40 години, съчетаваща баланса между опит и инициативност. Водещите  консултанти във "Велмар Консулт" ООД имат дългогодишен професионален опит в една или няколко от следните области:

  • разработка и внедряване на системи по качество;
  • разработка и внедряване на системи за управление на околната среда;
  • подготовка за изпитване и сертификация на продукцията за съответствие с изискванията на европейски директиви (маркировка “СЕ”);
  • национална и международна акредитация на лаборатории;
  • разработка, внедряване и сертификация на военна и специална продукция;
  • обучение по качество;
  • разработка и внедряване на фирмени, национални и международни стандарти и други нормативни документи;
  • одитиране на системи по качество и др.

 

Нашите консултанти имат богат практически опит в разработката, внедряването и одитирането на системи по качество в следните отрасли: 

  • Сферата на услугите
  • Текстил
  • Козметика и производство на лекарства
  • Военно производство
  • Хранително- вкусова промишленост
  • Корабостроене и кораборемонт
  • Строителство
  • Машиностроене
  • Химическа индустрия
  • Транспорт
  • Туризъм
 
web design by MARKET® WebBuilder