Начало / Велмар Консулт / Наши клиенти

ФИРМИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА

Име на фирмата

Отрасъл

Модел на системата по качество

        1.

 " Мела" ООД  -  гр. Варна

Производство на хотелско, барово и ресторантьорско обзавеждане,врати

ISO 9001: 2000

        2.

"Ел Профи Груп"  ООД  -  гр. Варна

Електроизграждане и климатични системи

ISO 9001 : 2000

        3.

ЕТ "Иван Иванов- Ванцата"

Търговия с оборудване и резервни части и инсталиране и сервиз на генератори

ISO 9001:2000

        4.

"Метал" АД

Обработка на метали

ISO 14001:2004  

        5.

"Пътинженеринг- М" ЕАД гр. Варна

Проектиране, строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения

ISO 14001:2004  

OHSAS 18001 : 2002

        6.

"ТИМБИЛД" ЕООД

Строителство на жилищни сгради

ISO 9001 : 2000

OHSAS 18001 : 2002

        7.

"Пътстрой" ЕАД Ловеч

Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени

ISO 14001 : 2004

ISO 18001: 2002

        8.

"Холдинг пътища" АД

Проектиране, производство, монтаж и поддръжка на технически средства за организация и безопасност на движението

ISO 9001 : 2000

OHSAS 18001 : 2000

        9.

"Архитектурно студио" ООД

Проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради и вътрешен дизайн

ISO 9001:2000

        10.

"Данимпекс" ЕООД

Търговия с кабели

ISO 9001:2000

ФИРМИ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ

Име на фирмата

Отрасъл

Модел на системата по качество

Сертификационна организация

 1.

“Корела” АД - гр. Търговище

корабостроене

БДС EN ISO9001

Germanisher Lloyd

 2.

СД “Флотпроект” - гр. Варна

кораборемонт

БДС EN ISO9001

Germanisher Lloyd

 3.

“Делфин-1” ООД - гр. Варна

кораборемонт

БДС EN ISO9001

LRQA

 4.

“Чакъров” ООД - гр. Варна

кораборемонт

БДС EN ISO9002

Germanisher Lloyd

 5.

"ТЕРЕМ" ЕАД - клон Варна 

кораборемонт

БДС EN ISO9001

Germanisher Lloyd

 6.

“ЮТА ДИК” ООД - гр. Варна

кораборемонт

БДС EN ISO9002

LRQA

 7.

“Възход” АД - гр. Попово

машиностроене

БДС EN ISO9001

LRQA

 8.

Изпитателна лаборатория във “Възход” АД - гр. Попово

машиностроене

Национална акредитация

ДАСМ

 9.

"ТЕРЕМ" ЕАД - клон Провадия 

машиностроене

БДС EN ISO9001

BVQI

 10.

“Томика” ООД - гр. Пловдив

машиностроене

БДС EN ISO9001

Germanisher Lloyd

 11.

”Херти” ООД - гр. Шумен

машиностроене

БДС EN ISO9001

SGS

 12.

“Протех” АД - гр. Провадия

машиностроене

БДС EN ISO9001

TUV

 13.

“Булкарго” ООД - гр. Варна

услуги

БДС EN ISO9002

Germanisher Lloyd

 14.

“ВЕЛМАР Перла” ООД - гр. Варна

услуги

БДС EN ISO9002

LRQA

 15.

“ВЕЛМАР Контрол” ООД- гр. Варна

услуги

БДС EN ISO9002

BVQI

 16.

“ВЕЛМАР Консулт” ООД - гр. Варна

услуги

БДС EN ISO9002

BVQI

 17.

"Сени" ООД - гр. Варна

услуги

БДС EN ISO9002

BVQI

 18.

“Лавена” АД - гр. Шумен

козметика

БДС EN ISO9001

LRQA

 19.

“Рубелла” АД - гр. Рудозем

козметика

БДС EN ISO9001

LRQA

 20.

“Вратица” ООД - гр. Враца

текстил

БДС EN ISO9001

BVQI

21.

“Марицатекс” АД - гр. Пловдив

текстил

БДС EN ISO9001

LRQA

22.

“Миролио Лана” АД - гр. Сливен

текстил

БДС EN ISO9001

LRQA

23.

“Яница” АД - гр. Елхово

текстил

БДС EN ISO9001

LRQA

24.

ВВМУ “Н. Вапцаров” - гр. Варна

обучение

БДС EN ISO9002

LRQA

25.

"Дунав Плаза Хотел" - гр. Русе

туризъм

БДС EN ISO9001

LRQA

26.

“Коско” ООД - гр. Варна

транспорт

БДС EN ISO9001

BVQI

27.

“Транстриумф АВ Холдинг” ООД - гр. Варна

транспорт

БДС EN ISO9002

Germanisher Lloyd

28.

“Русенска корабостроителница” АД- гр. Русе

корабостроене

ISO 9001:2000

Germanisher Lloyd

29.

"Битова електроника" АД - гр. В. Търново

електроника

ISO 9001:2000

Germanisher Lloyd

30.

“Со -То Хрома” ООД - гр. Добрич

химия

ISO 9001:2000

LRQA

31.

“Велмар Транс” ООД - Варна

услуги

ISO9001:2000

LRQA

32.

"ДМАКС" ЕООД - гр. Варна

строителство

ISO9001:2000

LRQA

33.

”Албена Автотранс” - к.к. Албена

транспорт

ISO9001:2000

Germanisher Lloyd

34.

”Бул - Марк” ООД - гр. Варна

енергетика

ISO 9001:2000

BVQI

35.

 "Хидроремонт ИГ" ООД- гр. Варна

строителство

ISO 9001:2000

LRQA

36.

”Албена  2000- СИ”- ЕООД к.к. Албена

строителство

ISO9001:2000

Germanisher Lloyd

37.

 "ВАЛИМАР" ООД- гр. Варна

търговия

ISO 9001:2000

LRQA

38.

"Първи Май" АД- гр. Силистра

хран.-вкусова промишленост

ISO9001:2000

Germanisher Lloyd

39.

"Вратица" ООД- гр. Враца- ресертификация 

текстил

ISO 9001:2000

LRQA

40.

"Велмар Консулт"- гр. Варна- ресертификация

услуги

ISO 9001:2000

LRQA

41.

“Сиско Сет" ООД- гр. София

електроника

ISO9001:2000

Germanisher Lloyd

42.

"Престиж 96" ООД- гр. Велико Търново

хран.-вкусова промишленост

ISO 9001: 2000

LRQA

43.

"Марицатекс" АД- гр. Пловдив- ресертификация

текстил

ISO 9001: 2000

LRQA

44.

"Терем- клон Варна" ЕАД- гр. Варна- ресертификация

машиностроене

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

45.

"Терем- клон Провадия" ЕАД- гр. Провадия- ресертификация

машиностроене

ISO 9001: 2000

BVQI

46.

"Кармела 2000" ООД- гр. Велико Търново

хран.- вкусова промишленост

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

47.

"Натурела" ООД- гр. Варна

електроника

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

48.

”Екострой” АД- гр. Добрич

строителство

ISO9001:2000

Germanisher Lloyd

49.

"Миролио Лана" АД- гр. Сливен- ресертификация

текстил

ISO 9001: 2000

LRQA

50.

"Пътно строителство" ЕООД- гр. Разград

Пътно строителство

ISO9001:2000

LRQA

51.

”Феникс Гарант” ООД- Варна 

услуги

ISO 9001:2000

LRQA

52.

"Мавър 2000" ЕООД- гр. Хисар

хран.-вкусова промишленост

ISO 9001: 2000

LRQA

53.

”Монтажи Варна" АД- гр. Варна

строителство

ISO9001:2000

"Тюф Рейнланд България" ЕООД

54.

"Яница" АД- гр. Елхово- ресертификация

текстил

ISO 9001: 2000

LRQA

55.

"Варна Меритайм" ООД- гр. Варна- ресертификация

кораборемонт

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

56.

"Рубелла бюти" ЕАД- гр. Рудозем- ресертификация

козметика

ISO 9001: 2000

LRQA

57.

"Велмар Перла" ООД- гр. Варна- ресертификация

услуги

ISO 9001: 2000

LRQA

58.

"Елекс" ООД- гр. Варна

машиностроене

ISO 9001: 2000

LRQA

59.

"Интраком Трейд" ЕООД- гр. Шумен

търговия

ISO 9001: 2000

LRQA

60.

"Коско" ООД- гр. Варна- ресертификация

транспорт

ISO 9001: 2000

BVQI

61.

“Метал" АД- гр. Шумен

обработка на метали

ISO 9001: 2000

LRQA

62.

“Захарни заводи” АД  -  гр. Горна Оряховица

хран.-вкусова промишленост

ISO 9001: 2000 и НАССР

Germanisher Lloyd

63.

 "Микромет" АД- гр. Варна

промишлено строителство

ISO 9001: 2000

"Тюф Рейнланд България" ЕООД

64.

"Планекс" ООД- гр. Варна

строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

65.

“Санита Трейдинг” - АД  -  гр. Варна

търговия

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

66.

ЕТ “Триера - 55 - Минка Милчева”   -  с. Кичево

ел.промишленост

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

67.

"Ремонт Инженеринг 2000" АД - гр. Девня

Машиностроене 

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

68.

“Рока България” АД  -  гр. Каспичан

Санитарен фаянс

ISO 9001: 2000

AENOR

69.

“Холдингово дружество Пътища” АД  -            гр. София

Пътно строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

70.

“Пътища” АД - Шумен

Пътно строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

71.

“Пътностроителна техника” ЕАД  -  гр. София

Строителство, ремонт на 

механизация, ВиК, производство на пътна сигнализация

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

72.

"Престиж 96" ООД - 

гр. Велико Търново

хранително-вкусова 

промишленост

ISO 9001: 2000 и НАССР

LRQA

73.

"Бургаспътстрой" АД - гр. Бургас

Пътно строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

74.

“Видапътстрой” ЕАД  -  гр. Видин

Пътно строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

75.

“Пътинженеринг - М” ЕАД  -  гр. Монтана

Пътно строителство, ВиК, поддръжка на светофарни уредби

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

76.

"Черноморско злато" АД - гр. Поморие

Производство и бутилиранена вина и високоалкохолни  напитки

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

77.

“Пътстрой” АД  -  Ловеч

Пътно строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

78.

“Транспортни Системи” ООД - Пловдив

Проектиране и изработка на светофарни уредби и софтуер за тях

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

79.

"Сиско - Сет" ООД  -  гр. София  

Електроника

ISO9001:2000 ISO/TS 16949:2002

LRQA

     80.

“Екоклима” АД  -  гр. Бургас

Проектиране и изграждане на горивни инсталации и горелки

ISO 9001: 2000

TUV

     81.

”Пътища и Мостове” ЕООД - гр. Варна

Строителство

ISO9001:2000

SGS

     82.

“Търговско сервизен център Аутомотор” ООД  -  гр.Варна

Търговия с автомобили, сервизни услуги

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

     83.

“Микс ПС” ООД  -  гр.София

Промишлено строителство

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

     84.

“Битова Електроника” АД  -  гр. Велико Търново

Производство на електроника и инструменти

ISO 14001:1996

Germanisher Lloyd

     85.

“Химпроект Девня” ООД

Проектиране

ISO 9001: 2000

BVQI

     86.

ДКИ ”КЦ Двореца” - Балчик

Културен туризъм

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

     87.

“Електроремонт Девня” ООД  -  гр.Варна

Ел. промишленост

ISO 9001: 2000

Germanisher Lloyd

    88.

"Варна Бус-2000" ООД  -  гр.Варна

Транспорт

ISO 9001:2000

GLC

    89.

"Раумер България"AД  -  гр.Сливен

Текстил

ISO 9001:2000

Germanisher LIoyd

    90

ПК"Стил"  -  гр.Балчик

Метални конструкции и дърводелски услуги

ISO 9001-2000

Germanisher Lloyd

    91

"Стронко"OOД  -  гр.Добрич

Производство на бетон

НСИОССП

Велмар Сертификация

    92.

"Дефекто-тест" ООД  -  гр. Варна

Лаболатория за безразрушителен контрол на металите

ISO 9001:2000

Germanisher LIoyd

    93.

"Пи Ейч Ел Инвест" ООД  - гр. Варна

Проектиране. Управление на строителството и инвеститорски контрол. Продажба и управление на имоти.

ISO 9001:2000

Germanisher LIoyd

    94.

"Вамос" ООД

Проектиране на сгради

ISO 9001:2000

Germanisher LIoyd

    95.

"А ТРИ" ООД  -  гр. София

Инвеститорски контролв строителството

ISO 9001:2000

Germanisher LIoyd

    96.

"Макап РУД" ЕООД  -  гр. Шумен 

Проектиране, разработка и поддръжка на светофарни уредби софтуер за тях

ISO 9001:2000

Germanisher LIoyd

   97.

"Комфорт" ООД  -  гр .Варна

Комплексно строителство

ISO 9001:2000

GLC

   98.

"Инжконсултпроект" ООД  -  гр. София

Проектиране на пътища и съоръжения, геодезически замервания, оценка на съответствието на проекти, строителен надзор

ISO 9001:2000

LRQA

   99.

 

"Офис Експрес"  -  гр. Варна

Търговия с канцеларски материали, консумативи и офис обзавеждане

ISO 9001:2000

Germanisher Lloyd

   100.

"Танков Архитект"  ООД  -  гр. София

Проекторане в строителството

ISO 9001:2000

GLC

   101.

"Мар Кон"  ЕООД- гр. Варна

Медицинско оборудване

ISO 9001:2000

BVQI

   102.

"Aвтотрейд" ООД - гр. Варна

Транспорт - превоз на пътници

ISO 9001:2000

GLC

   103.

"Черно море " АД - гр. Варна

Машиностроене

ISO 9001: 2000

GLC

   104.

"Икотех" ООД - гр. Варна

Дистрибуция на технически материали и машини, технически консултации и сервиз

ISO 9001 : 2000

GLC

   105.

ЕТ "Ники 58" -  Вълчи дол

Строителни услуги

ISO 9001: 2000

GLC

   106.

"Тримпекс" ООД  -  

Корабно агентиране

ISO 9001 :2000

GLC

   107.

"Планекс Норд" ООД

Строителни материали-търговия на едро

ISO 9001 : 2000

GLC

   108.

"Винекс Преслав" АД - с. Росеново

Производство и бутилиране на вина и високоалкохолни  напитки

ISO 9001 : 2000

GLC

   109.

" Хан крум" АД - с. Росеново

Производство и бутилиране на вина и високоалкохолни  напитки

ISO 9001 : 2000

GLC

   110.

" Тера Антика" - Стамболийски - с. Росеново

Производство и бутилиране на вина и високоалкохолни  напитки

ISO 9001 : 2000

GLC

   111.

" Странджа шато Росеново" - с. Росеново

Производство и бутилиране на вина и високоалкохолни  напитки

ISO 9001 : 2000

GLC

   112.

" МН Строй" ООД  -  гр. Дългопол

Високо и ниско строителство,ВиК

ISO 9001 : 2000

GLC

   113.

"Черноморско злато" АД  -  Поморие

Производство и търговия с вино и високоалкохолни напитки

HASSP

GLC

  114.

"Топ Билд" ООД  -  гр. Варна

Комплексно строителство

ISO 9001 : 2000

GLC

  115.

"Техносинтер" ЕАД - гр. Варна

Прахова металургия за автомобилното производство

ISO 9001 : 2000 и ISO/TS 16949 : 2002

LRQA

117. 

Холидей мениджмънт" ООД - гр. Варна

Хотелиерство

HACCP

-

118.

"Топ Билд" ООД - гр. Варна

Строителство, довършителни строителни работи, търговия със строителни материали

ISO 9001 : 2000

Germanisher Lloyd

119. 

"Пътстройинженеринг" АД- Кърджали

Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения

ISO 9001 : 2000

Germanisher Lloyd

120.

"КМБ Бест оф България пропърти енд 

сървисис" ООД

Покупко- продажба на собствени недвижими имоти;рекламна и консултантска дейност;инвестиции в строителсвото на курортни комплекси

ISO 9001 : 2000

LRQA

121.

"Пътностроителна техника" ЕАД- гр. София

Пътно строителство,ремонт на механизации и производство на пътна сигнализация

OHSAS 18001:2002

ISO 14001:2004

Germanisher Lloyd

122.

"Велмар Брокер" ООД- гр. Варна

Застрахователно посредничество

ISO 9001:2000

Germanisher Lloyd

123.

"Ем Инженеринг" ООД

Строителен надзор

ISO 9001:2000

LRQA

124.

"Варна Карс" ООД

Продажба на автомобили; Гаранционно и извънгаранционно обслужване на автомобили 

ISO 9001:2000

Germanisher Lloyd

125.

"Видапътстрой" ЕАД- гр. Видин

Строителство,ремонт и поддържане на пътища и съоръжения

OHSAS 18001:2002

ISO 14001:2004

Germanisher Lloyd

 

 

126.

"Дияна" ЕООД

Производство на ел. заварени тръби,декоративни тръби, търговия с метали и метални изделия, услуги- рязане, огъване, заваряване, напречен и надлъжен разкрой на рулони

ISO 9001:2000

BVQL

127.

ЕТ"Иван Иванов- Ванцата"

Търговия с оборудване и резервни части и инсталиране и сервиз на генератори.

ISO 9001:2000

Germanisher Lloyd

128.

"ТИМБИЛД"ЕООД

Строителство на жилищни сгради

OHSAS 18001:2002

ISO 9001:2000

 

 

 

 

 
web design by MARKET® WebBuilder