Начало / Велмар Консулт / Услуги / Заявка за оферта

В Ъ П Р О С Н И К

с цел изготвяне на оферта за консултантска услуга

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Наименование на фирмата
2. Местонахождение, адрес, пощенски код
3. Телефон / Факс №
4. E-mail
5. Фирмата се представлява от
6. ИН по ЗДДС: ИН /Булстат/:
7. Лице за контакт:
  • трите имена
  • длъжност
  • телефон
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Основни видове произвеждана продукция или предоставяни услуги
2. Желаният обхват на системата по качество
Обхватът представлява дейностите, които извършва вашата фирма (предмета на дейност) и са включени в системата за управление. Трябва да посочите дали проектирате, произвеждате, инсталирате или извършвате сервиз на съответните продукти, а ако вашата дейност е в сферата на услугите, какви точно услуги предоставяте.
3. Клонове / филиали / отделни работни площадки на фирмата
4. Зает персонал
  • Общ брой
  • В.т.ч. административен
  • В.т.ч. производствен/ предоставящ услугите
  • В.т.ч. поддържащи дейности
III. ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО
1. Извършвана ли е до момента дейност и каква по разработване на система за управление на качество?
2. Моля, посочете стандарта по който искате да се разработи Вашата система по качество:
ISO 9001:2000
ISO 14001
OHSAS 18001
HACCP
Интегрирана между стандартите
3. Какви са предпочитаните от Вас срокове за разработване и внедряване на системата по качество?
  • Начало на консултациите
  • Готовност за сертификация
ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДРУГИ УСЛУГИ
1. Провеждане на обучение на тема
основни изисквания на стандарта ISO 9001:2000
основни изисквания на стандарта ISO 14001
основни изисквания на системата HACCP
разработка на документи по качество
вътрешни одитори и представители на ръководството
2. Одит на системи по качество:
диагностика на системи по качество
одити от втора страна
вътрешни одити по процедура на клиента
 
 
 
web design by MARKET® WebBuilder