Начало / Велмар Сертификация / За нас

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА

“Велмар Сертификация” ООД е  създадена  на 18.02.2002г. с решение на Варненския окръжен съд,  Ф.Д.  № 388/2002.  Дружеството е основано изцяло със 100% частен български капитал.

 

Съгласно изискванията на Наредбата, бившата Държавната Агенция по Стандартизация и Метрология (ДАСМ) издава разрешение 002-ОС/3.06.2002г на фирма “Велмар Сертификация”ООД гр.Варна за нотифициран орган, който да извършва оценяване на съответствието със съществените изисквания и да издава съответните сертификати и разрешения за ползването на знака “СО”.

 

“Велмар Сертификация” ООД е независима сертификационна организация.

 

Основната дейност на фирмата е: “Сертификация на продукти и оценка на системи по качеството за съответствието им със съществените изисквания за безопасност, съгласно действащото законодателство и нормативна уредба.”

 

“Велмар Сертификация” ООД е една от първите фирми в страната, получила разрешение за извършване на оценяване на съответствието със съществените изисквания, съгласно българските Наредби за съответствие и Закона за техническите изисквания. 

 

Средната възраст на персонала на “Велмар Сертификация” ООД е 45 години, съчетаваща баланса между опитност и инициативност. Ние използваме опитни технически експерти, инспектори по надзора и одитори с многогодишен стаж в областта на сертификацията и богат професионален опит в съответната област от промишлеността и услугите, както следва

 • сертификация на продукция
 • надзор на технически съоръжения и системи
 • разработка, внедряване и сертификация на военна и специална продукция
 • разработка и внедряване на фирмени, национални и международни стандарти и други нормативни документи 
 • одитиране на системи по качеството и др.

 

Наши експерти имат богат практически опит в следните сфери на промишлеността и услугите: 

 • Военно производство
 • Химическа индустрия 
 • Строителство
 • Електротехника и електроника
 • Машиностроене и уредостроене
 • Медицина
 • Корабостроене и кораборемонт
 • Радиотехника и радиолокация
 
web design by MARKET® WebBuilder